Spitalul Filişanilor 

Telefon/fax: 0251/441.234 

 contact@spitalulfiliasi.ro

Persoană de contact: Marinca Grigore

Telefon: 0251/441.383

 

CONDIŢII GENERALE DE INTERNARE:

 • Bilet de trimitere de la medicul de familie şi/sau

Bilet de trimitere/internare de la medicul specialist din ambulatoriu;

 •  Documentul care dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei;
 •  Buletin de identitate sau Cartea de identitate, original şi xerocopie;
 •  Carnet de sănătate;

 În cazurile de urgenţă nu este necesar biletul de trimitere.

 

CONDIŢII GENERALE PENTRU ACORDAREA CONSULTAŢIILOR ÎN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL SPITALULUI:

 • Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist, cu excepţia urgenţelor şi afecţiunilor confirmate;
 • Carnet de sănătate;
 • Documentul care dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei;
 • Buletin de identitate sau Cartea de identitate

 o   pentru copii: Certificatul de naştere;

 •  Pentru eliberarea concediului medical:

 o   adeverinţă în care se va menţiona numărul de zile de concediu medical de care a beneficiat salariatul în ultimele 12 luni;

 o   formularul de concediu medical iniţial (dacă este cazul).

 

SERVICII MEDICALE OFERITE DE SPITALUL FILIŞANILOR:

 • Servicii medicale spitalicesti a caror plata se face pe baza de tarif pe caz ponderat (DRG)
 • Servicii medicale de tip spitalicesc efectuate in regim de spitalizare de zi a caror plata se face pe baza de tarif pe caz rezolvat
 • Servicii medicale in asistenta de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile clinice
 • Servicii medicale in asistenta medicala de specialitate de recuperare, medicina fizica si balneologie
 • Servicii medicale efectuate in dispensarul TBC
 • Servicii medicale efectuate în cabinetul de planificare familială

 

A. SERVICII MEDICALE SPITALICEŞTI ACORDATE ÎN REGIM DE SPITALIZARE CONTINUĂ ÎN SPECIALITĂŢILE:

1.       CHIRURGIE GENERALA

2.       ORL

3.       ATI

4.       OBSTETRICA – GINECOLOGIE

5.       PEDIATRIE

6.       NEONATOLOGIE

7.       MEDICINA INTERNA

8.       NEUROLOGIE

 

Laboratoarele deservesc atât paturile cât şi ambulatoriul de specialitate :

Laborator analize medicale

Laborator radiologie şi imagistrică medicală

Laborator anatomie patologică:

 -compartiment citologie

 -compartimet histopatologie

 -prosectura

 §  Compartiment primire urgenţe

 §  Unitate de transfuzie sanguină

 §  Bloc operator sterilizare

 §  Cabinet planificare familială

 §  Dispensar TBC

 

B. SERVICII MEDICALE SPITALICESTI ACORDATE ÎN REGIM DE SPITALIZARE DE ZI ÎN SPECIALITĂŢILE:

1.       CHIRURGIE GENERALĂ

2.       OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE

3.       MEDICINĂ INTERNĂ

4.       PEDIATRIE

5.       NEUROLOGIE

6.       ORL

 

C. SERVICII MEDICALE IN ASISTENTA MEDICALA DE SPECIALITATE DIN AMBULATORIU PENTRU SPECIALITATILE CLINICE:

 • Cabinet medicină internă
 • Cabinet chirurgie generală
 • Cabinet pediatrie
 • Cabinet obstetrică-ginecologie
 • Cabinet recuperare, medicină fizică şi balneologie
 • Cabinet oftalmologie
 • Cabinet dermatovenerologie
 • Cabinet psihiatrie
 • Cabinet ortopedie şi traumatologie
 • Cabinet neurologie

Design by: www.diablodesign.eu